Categories
News

จัดฟันบางนา: ฟอกสีฟันแบบไหนถึงจะปลอดภัย

จัดฟันบางนา: ฟอกสีฟันแบบไหนถึงจะปลอดภัย การฟอกสีฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการรับประทานอาหารของคนในสมัยนี้ ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและฟันมาก และอาจจะทำให้ส่งผลต่อช่องปากมากมายเลยทีเดียว หากเราไม่เอาใจใส่และดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน อาจจะทำให้เกิดฟันผุได้ การฟอกสีฟัน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาทำให้เรามีสีฟันที่กลับมาขาว สะอาดได้ โดยการฟอกสีฟันมีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ การฟอกสีฟันเองที่บ้านและหารฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ โดยการฟอกสีฟันเองที่บ้าน จะใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นต่ำ จะใช้ระยะเวลาในการรักษา 7-14 วัน

ซึ่งวิธีการนี้ ภายหลังทำสีของฟันไม่ขาวขึ้นในทันที ต้องอาศัยเวลา ผู้รับการรักษาต้องมีความอดทนและมีวินัยในการใส่ถาดฟอกสีฟันทุกวัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาคือ การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ ซึ่งใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง ร่วมกับการกระตุ้นด้วย LED ใช้ระยะเวลาในการรักษา 45-60 นาที หลังจากการรักษาสีของฟันขาวขึ้นทันที มีความสะดวก ปลอดภัย เพราะทำโดยทันตแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย และต้องการมีฟันขาวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่การฟอกสีฟันทั้ง 2 วิธีการนี้ ก็ถือว่าได้รับความนิยมมาก แต่หลายคนก็มีข้อสงสัยว่า การฟอกสีฟันแบบไหน ถึงจะมีความปลอดภัยและได้ผลมากที่สุด

สำหรับวันนี้ทางคลินิก เราจะมาแนะนำการฟอกสีฟันที่มีวามปลอดภัยและเปรียบเทียบวิธีการฟอกสีฟันทั้งสองแบบว่า แบบไหนจะมีความปลอดภัยมากกว่า แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่า การฟอกสีฟันที่มีความปลอดภัยและได้ผลมากที่สุด ควรทำโดยทันตแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากการฟอกสีฟันที่ไม่ได้ทำโดยแพทย์หรือการหาซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันมาใช้เองที่บ้าน ก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพของช่องปากและฟันได้ เช่น การระคายเคืองและอักเสบของเหงือก มีอาการเสียวฟัน หรือเกิดความเสียหายต่อประสาทฟันได้ และที่สำคัญการฟอกสีฟันที่ได้รับความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับทางการทันตกรรม คือควรใช้ผลิตภัณฑ์การฟอกสีฟันที่มีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ตั้งแต่ 3.6-35 เปอร์เซ็นต์ และต้องใช้ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเหงือก ฟัน และช่องปาก รวมถึงทางเดินอาหารของผู้เข้ารับการรักษา ในกรณีที่มีการกลืนผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเข้าไป ดังนั้น การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์จึงมีการใช้สารฟอกสีที่มีความเข้มข้นกว่าในผลิตภัณฑ์ตามร้านขายยามาก ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ฟันและทำถาดฟอกสีฟันโดยเฉพาะให้กับผู้เข้ารับการรักษา ทำให้ถาดฟันจึงเข้ากันได้อย่างพอดีกับปากและฟัน ช่วยให้ฟันสัมผัสกับเจลฟอกสีที่อยู่ในถาดได้โดยทั่ว ดังนั้น การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์จึงมีความปลอดภัยมากกว่า นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้ว ยังมีการป้องกันอันตรายให้ระหว่างการรักษา เพื่อไม่ให้เหงือกและช่องปากได้รับอันตรายจากสารฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง ทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น

แต่การรักษาด้วยการฟอกสีฟัน ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็อาจจะส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพช่องปากและฟันได้ และผลข้างเคียงจากการฟอกสีฟัน ที่ผู้เข้ารับการรักษาอาจจะพบได้บ่อยคือ อาการเสียวฟันที่จะเกิดขึ้นชั่วคราวและมักเกิดในระยะแรกของการฟอกสีฟัน รวมถึงความรู้สึกระคายเคืองชนิดไม่รุนแรงของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากโดยเฉพาะบริเวณเหงือก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสวมถาดฟอกสีฟันที่ไม่พอดีมากกว่าจะเป็นอาการระคายเคืองจากสารฟอกสี แต่ก็จะมีอาการในช่วงแรกๆเท่านั้น และถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้เข้ารับการรักษาทุกคนจะต้องเจอ หากคุณต้องการเข้ารับการฟอกสีฟัน ทางคลินิก เรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของบริการทางด้านทันตกรรม เพื่อให้คุณได้มีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และเราก็มีบริการฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ จึงทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยโดยไม่ต้องห่วงในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา