Categories
News

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นโรคที่พบได้บ่อย หลายคนมักคิดว่าโรคหลอดเลือดจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วโรคหลอดเลือดสมองหรือ Storke เกิดได้กับคนทุกวัย และมีแนวโน้มการพบในกลุ่มคนอายุน้อย โดยเฉพาะในวัยทำงานมากขึ้นด้วย

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 8 แสนราย และเสียชีวิตกว่า 40,000 ราย คิดเป็น 5.58% ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนี้เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอด และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรคหลอดเลือดสมอง คืออะไร?
โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลาย และการทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติ จนอาจเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ตีบ” กับ “แตก”

หลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง ส่วนหลอดเลือดสมองอุดตัน เกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดแตก ปริ หรือฉีดขาด เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบาง ซึ่งเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้ปริแตกง่าย จนเกิดภาวะเลือดออกในสมองและมีความเสียหายต่อสมองตามมา
5 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

มีอาการชา หรืออ่อนแรงครึ่งซีกเฉียบพลันบริเวณใบหน้า มือ เท้า หรืออาจสูญเสียการทรงตัว
ไม่สามารถควบคุมปากได้ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด หรือเมื่อดื่มน้ำก็จะไหลออกตามมุมปาก
ไม่มีแรงเดิน หรือหยิบจับสิ่งของ
การมองเห็นผิดปกติ มองเห็นภาพซ้อน หรือมองเห็นภาพครึ่งเดียว
ปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
แม้โรคหลอดเลือดสมองจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และทำให้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ แต่โรคนี้สามารถลดเสี่ยงได้ ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในการดูแลและป้องกันที่มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงมีความรวดเร็วในการวินิจฉัยเมื่อเกิดอาการ ทำให้การรักษาเกิดขึ้นเร็ว โดยเฉพาะหากคนไข้มาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว โอกาสที่สมองจะเสียหายไม่มากก็เป็นไปได้สูง