Categories
Health News

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่รักษาด้วยเซลล์ฝังที่ปล่อยยา

เป้าหมายในการพัฒนาการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด จึงมีเซลล์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งเมื่อฝังในหนูแล้วจะส่งยาทางชีววิทยาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ เซลล์ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมช่วยลดการอักเสบและป้องกันความเสียหายต่อกระดูกที่เรียกว่าการพังทลายของกระดูกในรูปแบบเมาส์ของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

เป้าหมายสูงสุดของทีมวิจัยคือการพัฒนาวิธีการรักษาสำหรับผู้ที่รับมือกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ประมาณ 1.3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา แพทย์มักจะรักษาผู้ป่วยที่มีโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ด้วยการฉีดยาหรือการฉีดสารทางชีววิทยาต้านการอักเสบ เทคโนโลยี CRISPR เพื่อตั้งโปรแกรมยีนในเซลล์ต้นกำเนิดใหม่ จากนั้นเราจึงสร้างรากฟันเทียมขนาดเล็กโดยการเพาะเซลล์บนโครงถัก และวางไว้ใต้ผิวหนังของหนู วิธีการดังกล่าวช่วยให้เซลล์เหล่านั้นยังคงอยู่ในร่างกายเพื่อ เป็นเวลานานและหลั่งยาเมื่อเกิดการอักเสบ เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม CRISPR-Cas9 เพื่อสร้างเซลล์ที่หลั่งยาทางชีววิทยาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ ยาลดการอักเสบในข้อต่อโดยจับกับอินเตอร์ลิวกิน-1 ซึ่งเป็นสารที่มักส่งเสริมการอักเสบในข้ออักเสบโดยกระตุ้นเซลล์อักเสบในข้อต่อ