Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ประเภทของถังดับเพลิง

บริหารจัดการอาคาร: ประเภทของถังดับเพลิง การเลือกถังดับเพลิง มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะถังดับเพลิงแต่ละชนิดจะใช้ดับเพลิงได้คนละอย่างกัน ถังดับเพลิงที่นิยมใช้งานคือถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง เพราะหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ถังสีแดง สามารถใช้ดับเพลิงได้หลายประเภท แต่สำหรับบ้านที่มีการทำอาหารที่ใช้ไฟอยู่บ่อยครั้ง ควรเลือกถังดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท K ได้ด้วย โดยถังดับเพลิงจะสามารถแบ่งประเภทได้ตามสิ่งที่ใช้บรรจุอยู่ในถังดังนี้

Categories
News

บริการทำความสะอาด: วิธีกำจัดราดำฝังแน่นซิลิโคนในห้องน้ำ แบบไม่ใช้เคมี

บริการทำความสะอาด: วิธีกำจัดราดำฝังแน่นซิลิโคนในห้องน้ำ แบบไม่ใช้เคมี ห้องน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ราสีดำโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่อุ่น และชื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของเชื้อราสีดำ ดังนั้นการเติบโตของราดำบนซิลิโคนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เชื้อราแพร่กระจายได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำวิธีกำจัดเชื้อราสีดำออกจากซิลิโคน ด้วยวิธีแบบไร้สารเคมี

Categories
News

บริการด้านอาหาร: สุดยอดอาหารต้านมะเร็ง สำหรับสาวๆ

บริการด้านอาหาร: สุดยอดอาหารต้านมะเร็ง สำหรับสาวๆ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า อาหารคือยาที่ดีที่สุด เพราะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป นอกจากจะให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีองค์ประกอบของอาหารบางชนิดที่ไม่จัดเป็นสารอาหารแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สามารถช่วยป้องกันและส่งเสริมการรักษาโรคได้ จะเห็นได้ว่าโรคร้ายหลักที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรัง

Categories
News

สารอาหารที่ให้อาหารสายยาง ทางหลอดเลือดดำ

สารอาหารที่ให้อาหารสายยาง ทางหลอดเลือดดำ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า การให้อาหารทางสายยาง ซึ่งการให้อาหารทางสายยางนั้น เป็นการให้อาหารแก่ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การวางท่อระบายน้ำในบ้านที่ถูกวิธี ต้องคำนึงถึงสิ่งใด

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: การวางท่อระบายน้ำในบ้านที่ถูกวิธี ต้องคำนึงถึงสิ่งใด เวลาเราจะเลือกซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงคือระบบการจัดการทรัพยากรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการน้ำ ระบบสุขาภิบาล หรือระบบเตือนภัยต่างๆ เพราะมันมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เพราะในแต่ละวันเราจะต้องมีการใช้น้ำ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญไม่น้อย